tisdag 26 juni 2007

Workshop 14-15 juli 2007

Iyengaryoga på Yogashanti

Workshop 14-15 juli 2007

Lördagen den 14 juli

Nybörjare 10-12

Fortsättare 14-16

Söndagen den 15 juli

Nybörjare 10-12

Fortsättare 14-16

Pris båda dagarna: 500 kronor. Endast lördagen: 350 kronor i mån av plats.

Nybörjare har inte tränat Iyengaryoga tidigare eller har inte tränat på länge och/eller har skador. Fortsättare har tränat eller tränar Iyengaryoga regelbundet.

Begränsat antal deltagare. Föranmälan krävs och är bindande. För att reservera en plats sätter du in hela summan på Plusgiro 451 73 97-8 och anger namn och om du är nyb./forts. Återbetalning sker endast mot uppvisande av läkarintyg minus en administrationsavgift på 25 %.

För ytterligare information: info@yogashanti.eu, 0709 68 58 94.

Plats: Gyllenborgsgatan 12, 2tr, portkod fås vid anmälan.www.yogashanti.eu, www.iyengaryogastockholm.se


Inga kommentarer: