torsdag 21 februari 2008

Föreläsning om Ayurveda

Här presenterar director of studies Geeta Shankar den ayurvediska läkaren dr Sesedri som höll föredrag om Ayurveda för oss i går. Han förlarade varför Ayurveda är överlägsen allopatin. Och att Ayurveda inte är nån snabbfix utan kräver en insats från den som får behandlingen. Den ayurvediska läkarens första plikt är att se till att individen inte blir sjuk. Om individen det oaktat drar på sig sjukdom är det läkarens andra plikt att läka individen.

Inga kommentarer: