lördag 21 juni 2008

Iyengar yoga/Iyengaryoga at/på Yogashanti juni/June - July/juli

Level 1-2/nivå 1-2

Tisdagar/Tuesdays

Thursdays/Torsdagar

18:30-20/6:30-8 pm

Gyllenborgsgstan 12, 2tr

T-Thorildsplan

Portkod vid anmälan/door code when registered

Begränsat deltagarantal/max 5-6 participants

24/26 juni, 1/3 juli, 8/10 juli, 15/17 juli och 22/24 juli

June 24/26, July 1/3, July 8/10, July 15/17 and July 22/24

Price/pris 1750 kr/SEK for/för 10 lessons/lektioner, 975 kr/SEK for/för 5 lessons/lektioner

+46 709 68 58 94
info@yogashanti.eu

http://yogashanti.eu

Inga kommentarer: