fredag 13 mars 2009

Workshop i Iyengar yoga på Yogashanti 28-29 mars

Workshop i Iyengar yoga lördag 14-17 och söndag 10-13.

Pris 900 kronor för båda dagarna, 500 för en dag.

Lördag introduktion, söndag arbetar vi vidare med ställningarna.

Ring eller mejla för anmälan och/eller mer information.

info@yogashanti.eu

0709 68 58 94

Inga kommentarer: