fredag 26 februari 2010

Iyengaryoga

Iyengaryoga

Iyengaryoga har sitt namn efter B.K.S. Iyengar. Denne var elev och svåger till Sri T. Krishnamacharya. Tidigt blev Iyengar av sin lärare skickad till staden Pune i delstaten Maharashtra för att undervisa i yoga på gymkhanan. Där utvecklade han sin metod och där bor han fortfarande, 91 år gammal, i anslutning till sitt institut, dit tusentals yogautövare från jordens alla hörn vallfärdar varje år. Iyengaryogan är en dynamisk och rätt krävande yogaform med mycket stående övningar som gärna hålls i upp till en minut. Huvudstående och skulderstående ingår rätt snart i undervisningen. Iyengar har utvecklat en rad hjälpmedel för yogautövarna. Det rör sig om allt från rep på väggarna till stora träkonstruktioner som kan användas både i rehabiliteringssyfte som för att fördjupa och förlänga vistelsen i ställningen. Ofta fokuseras på en eller flera detaljer som gås igenom noggrant före övningarna. Pranayama tas först upp efter att eleven utövat Iyengaryoga i ett par år.

Förvänta dig: Detaljerade instruktioner av läraren, fokus på "alignment" och ganska få ställningar under en lektion. Många stående ställningar i början. Lektionerna följer en progression, nya element förs in under kursens gång.

Passar dig som: vill utveckla styrka, rörlighet, kroppsmedvetenhet och koncentration i en dynamisk miljö.

Inga kommentarer: