lördag 24 maj 2008

Patanjalis Yoga sutra - dagens sutra 25 maj 2008

I.12

abhyāsavairāgyābhyām tannirodhah

Hur uppnår vi ett tillstånd av yoga? Vad ska vi göra och vad ska vi inte göra?

Sinnet (citta) kan uppnå ett tillstånd av yoga genom övning och objektivitet.

Inga kommentarer: