torsdag 29 maj 2008

Patanjalis Yoga sutra - dagens sutra 29 maj 2008

I.2

yogaścittavrttinirodhah

Vad är yoga? Ordet har många betydelser och kan tolkas på olika sätt. Patanjali definierar sin förståelse av ordet i sūtra I:2.

Yoga är förmågan att låta sinnet (citta) uteslutande riktas mot ett objekt och bibehålla fokus i den riktningen utan att låta sig distraheras.

Objektet kan vara konkret eller abstrakt. Det kan ligga utanför oss själv eller inom oss. Det kan vara någonting vi är intresserade av, ett begrepp av något slag eller någonting översinnligt, som Gud.

Inga kommentarer: