måndag 26 maj 2008

Patanjalis Yoga sutra - dagens sutra 26 maj 2008

I.14

sa tu dīrghakālanairantaryasatkārādarāsevito drdhabhūmih

För att man ska lyckas krävs det att man övar på ett korrekt sätt med positiv inställning och iver under lång tid och utan uppehåll.

I början har man en tendens att var entusiastisk och energisk. Man vill gärna se omedelbara resultat. Men vardagslivet ställer sina krav och det enorma motståndet hos sinnet gör att våra mänskliga svagheter tar överhanden. Det här är fullt förståeligt. Tendenserna finns hos oss alla. I denna sutra betonas behovet att öva med måttfullhet, självdisciplin och positiv inställning. Man måste vara medveten om att endast långsiktig övning kan ge resultat.

Inga kommentarer: