måndag 3 mars 2008

Avslutningen

Vi får lyssna till en dikt av Krishnamacharya, på sanskrit, framförd av lärarna, Sridharan och Geeta.

Inga kommentarer: