tisdag 25 mars 2008

Yoga på Yogashanti

Sri Tirumalai Krishnamacharya och Patanjali


Yoga i Sri T. Krishnamacharyas tradition


Krishnamacharya Yoga Mandiram har varje yogautövare sin egen lärare. Gruppundervisning sker bara för barn och tonåringar. Många som kommer har blivit ordinerade yoga av sin läkare, t.ex. för högt blodtryck, diabetes, kronisk astma eller andra besvär. De goda resultaten är omvittnade. Var och en får ett eget yogaprogram att öva hemma och träffar sin lärare regelbundet. Varje människa är unik och övningarna anpassas efter individen. Hänsyn tas till fysisk form, ålder sysselsättning och andra relevanta faktorer.

Sri Tirumalai Krishnamacharya levde i Chennai, Indien, där han undervisade, förutom sin egen son TKV Desikachar, ytterligare tre personer som skulle komma att göra yogan känd över hela världen, Indra Devi, BKS Iyengar och Pattabhi Jois. Krishnamacharya Yoga Mandiram grundades 1976 av TKV Desikachar som en tribut till sin lärare och far.

Yogashanti erbjuder enskild yogaundervisning samt undervisning i små grupper. För mer information gå in på www.yogashanti.eu.

Agneta Wirberg leder verksamheten på Yogashanti. Hon är utbildad i Iyengartraditionen och deltog nyligen i en internationell fyraveckorskurs på KYM, Universal Yet Personal - The Yoga of T. Krishnamacharya.

www.yogashanti.eu

info@yogashanti.eu

0709 68 58 94

Inga kommentarer: